Kategórie

Odber noviniek

Zavádzanie nízko emisných zón postupuje

Zavádzanie nízko emisných zón postupuje

Zavádzanie nízko emisných zón postupuje

Zavádzanie nízko emisných zón postupuje zo západu bližšie ku Slovensku . V Českej Republike už má vypracovanú štúdiu realizácie mesto Praha. Aj ďalšie mestá si dávajú vypracovať vlastné štúdie.

Cieľom týchto zón je takpovediac vyčistiť centrá miest od starých vozidiel. Tieto normy sú oveľa viac prísnejšie pre staršie naftové vozidlá bez filtra pevných častíc. Výsledkom by malo byť to, že v centrách miest budú môcť jazdiť len vozidlá s najvyššou úrovňou certifikácie (emisnou plaketou). Tieto zóny by mali byť zavádzané postupne, a to hlavne z toho dôvodu, že nie každý si môže dovoliť hneď meniť vozidlo. Predsa len priemerný vek vozidiel na Slovensku je oveľa vyšší, než v západnej Európe. Celý systém emisných zón na Slovensku by mal nasledovať podľa nemeckého vzoru. Každý majiteľ vozidla bude mať možnosť získať takzvanú emisnú plaketu. Je to nálepka na čelné okno vozidla. Na základe nej bude môcť vojsť len do vyhradených častí mesta. V podstate čím menej škodlivín produkuje vozidlo, tým menej bude mať obmedzení pri vjazde do centier miest.

Tieto emisné zóny budú postupne zavádzať mestá a obce. Samotnému zavedeniu by mala predchádzať odborná štúdia realizácie zámeru ako aj verejná diskusia. Z pohľadu trendov v západnej Európe je však možné predpokladať, že sa tomu naozaj nevyhneme. Aj keď predpokladáme, že to ešte celé potrvá niekoľko rokov. Už aj na Slovensku sú totiž mestá, kde sa nad touto témou diskutuje. Pred vjazdom do emisnej zóny by mala byť značka informujúca o tom, s akou plaketou je možný vstup. Pre koncového majiteľa vozidla tieto nové predpisy budú znamenať nové náklady na zakúpenie vozidla s oveľa menšou produkciou škodlivín. Samozrejme treba sledovať aj jednotlivé diskusie a verejne sa do nich zapájať. Zavedeniu emisnej zóny predchádza vždy verejná diskusia ako aj odborná štúdia realizovateľnosti. Pre majiteľov starších vozidiel môže byť riešením aj dodatočné domontovanie filtra pevných častíc. Na základe toho sa ich staršie vozidlo stane oveľa viac ekologickejšie.

Dátum: 19.09.2014 Comment0 Views: 1334

Post related products

Moduly, platobné brány, preklady a služby pre PrestaShop

PrestaShop Addons, Payment gateways and Services

Moduly, platobné brány a preklady pre PrestaShop

Tvorba e-shopov a webových stránok

Internetové stránky a e-shopy

Depeche Mode Shop